Couperix Peel

Nồng độ 11% acid, pH= 2.5

Công dụng:

• Giúp điều trị Rosacea, giãn mạch

• Phục hồi độ pH của da

Thành phần:

Phytic acid, Mandelic acid, Gluconolactone, Lactobionic acid, Tranexamic acid, Sodium lactate, Melanostatine whitening peptide.

Thư Mục:

Công dụng:

• Giúp điều trị Rosacea, giãn mạch

• Phục hồi độ pH của da

Thành phần:

Phytic acid, Mandelic acid, Gluconolactone, Lactobionic acid, Tranexamic acid, Sodium lactate, Melanostatine whitening peptide.