F-RADIANCE

Điều trị nám, giải quyết tăng sắc tố
Hộp 5 lọ x 10ml

F-Radiance là phương pháp điều trị chống lại sắc tố và làm sáng da. Làm mờ nám, sáng da có lẽ là trị liệu khó nhất vì sự tạo thành sắc tố là một quá trình liên tục và sản phẩm phải được áp dụng liên tục. Để đạt được kết quả có hiệu quả chúng ta đang thực hiện trên 2 cơ chế:
- Ở mức độ tế bào, tế bào bạch cầu giảm sản xuất melanin
- Ở trên bề mặt da, tạo ra một dạng tẩy tế bào chết nhẹ để kích thích sự luân chuyển của da để loại bỏ tế bào bề mặt có chứa sắc tố.
Sau vài lần trị liệu, da sẽ được làm sáng và kết quả ấn tượng đạt được trên cơ sở lâu dài.

Thư Mục:

F-Radiance là phương pháp điều trị chống lại sắc tố và làm sáng da. Làm mờ nám, sáng da có lẽ là trị liệu khó nhất vì sự tạo thành sắc tố là một quá trình liên tục và sản phẩm phải được áp dụng liên tục. Để đạt được kết quả có hiệu quả chúng ta đang thực hiện trên 2 cơ chế:
- Ở mức độ tế bào, tế bào bạch cầu giảm sản xuất melanin
- Ở trên bề mặt da, tạo ra một dạng tẩy tế bào chết nhẹ để kích thích sự luân chuyển của da để loại bỏ tế bào bề mặt có chứa sắc tố.
Sau vài lần trị liệu, da sẽ được làm sáng và kết quả ấn tượng đạt được trên cơ sở lâu dài.

Nguồn gốc

Tây Ban Nha

Dung tích

Hộp 5 lọ x 10ml

Công dụng

Thành phần hoạt tính

- Glutathione
- Retinol
- Vitamin C
- CG-TGP2 biomimetic peptide
- Acetyl Glycyl Beta-Alanine peptide
- CG-TRX growth factor


Fractional mesotherapy
No-needle mesotherapy electroporation
Meso