Đầu Kim 9 Fusion

Đầu 9 Kim Máy Fusion Pen
Hộp 20 cái

Thiết kế vát cạnh sáng tạo có tác dụng giảm lực hút giữa bút kim và da và cho phép dung dịch meso chảy tự do qua kim và dưới đầu bút, tăng cường sự hấp thụ của cocktails trong quá trình điều trị.

Kim 33G chất lượng cao được sử dụng cùng công nghệ anti-back ngăn chặn vật thệ bên ngoài xâm nhập thiết bị, loại bỏ lây nhiễm chéo. Công nghệ từ tính được cấp bằng sáng chế cho sự an toàn của kim và rung động tiếng ồn thấp.

Thư Mục:

Thiết kế vát cạnh sáng tạo có tác dụng giảm lực hút giữa bút kim và da và cho phép dung dịch meso chảy tự do qua kim và dưới đầu bút, tăng cường sự hấp thụ của cocktails trong quá trình điều trị.

Kim 33G chất lượng cao được sử dụng cùng công nghệ anti-back ngăn chặn vật thệ bên ngoài xâm nhập thiết bị, loại bỏ lây nhiễm chéo. Công nghệ từ tính được cấp bằng sáng chế cho sự an toàn của kim và rung động tiếng ồn thấp.

Nguồn gốc

Tây Ban Nha

Bao bì

Hộp 20 cái

Công dụng

Đầu kim

- Đầu kim 33G siêu cứng và sắc

Đầu 9 kim dùng cho máy Fusion Platinum Pen.